hollister sydney hollister australia cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke

parajumpers montreal parajumpers femme parajumpers homme moncler montreal timberland femme timberland canada canada goose sale ugg montreal moncler manteau canada goose femme timberland montreal moncler canada canada goose montreal ugg canada

หน้าหลัก acheter viagra
Get Adobe Flash player

>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์<< โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ >>สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ<<

 • newstu.jpg

 

                                

ประกาศผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นประถมศึกษา 

 ป.1   ป.2   ป3.

 ป.4   ป5.   ป6./1  ป.6/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4

ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3 

ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3 

ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

- รายงานประจำปี 2559

- แผนพัฒนาคุณภาพ 2560-2564

- แผนปฏิบัติการ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

enlightenedใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่1

enlightenedใบสมัครทุกระดับชั้น

enlightenedแบบฟอร์มหนังสืออนุมัติไปราชการ

enlightenedแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

------------------------------------

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนสะกดคำ

enlightenedการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์

enlightenedการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

enlightenedแบบฝึกทักษะ คณิต ป.5

enlightenedวิจัย แบบพัฒนาการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

enlightenedใบสมัครอบรมการสร้างและแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)

...................................................................

enlightenedแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2561

enlightenedตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการสอน_ค2110

enlightenedตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้-จากผอ.-ฤทธา-รร.รปค.29

enlightenedแบบฟอร์มโครงการและแบบสรุปโครงการ

enlightenedฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-รปค.29-จาก-สพม.

 

 

สื่อการเรียนการสอน
 • wellcome.jpg

 

 

 

 

 

 

enlightenedประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาภาษาจีน

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน

enlightenedประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

enlightenedประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำเรือนพยาบาล

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำเรือนพยาบาล

enlightenedประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการ

enlightenedประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาพละศึกษา

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาพละศึกษา

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาพละศึกษา

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

enlightenedประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ

enlightenedประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

enlightenedประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาการประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษาพิเศษ คณิตศาสตร์ 

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาการประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษาพิเศษ คณิตศาสตร์ 

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษenlightened

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และ กลุ่มวิชาบรรณารักษ์enlightened

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1อัตรา และกลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตราenlightened

enlightenedประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาจีน

enlightenedประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

enlightenedประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์

enlightenedประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา

enlightenedประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษาครั้งที่2/2559

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษาครั้งที่2/2559

enlightenedประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิชา สังคมศึกษา 1 อัตรา

enlightenedประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา

enlightenedประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธรุการโรงเรียน

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

enlightenedประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนังงานราชการกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษและกลุ่มวิชาภาษาจีน

enlightenedประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษและกลุ่มวิชาเอกภาษาจีน

 

 

 

.

..............................................................................................................................................

Thai PBS News การให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ยากจนให้เท่าเทียมกัน   เป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จุดเริ่มต้นของการสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 10 จังหวัดภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practices)
"โครงการผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้มะดันป่า"

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 • bossrpg29.jpg
August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

แนะนำบุคลากร

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.JPG
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.JPG
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpgสถิติผู้เข้าชม

053568
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
13
16
232
53045
781
1586
53568

Your IP: 54.156.85.167
Server Time: 2018-08-18 15:51:35

ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ตั้งโรงเรียน

thaiwebaccessibility